نتیجه ی جستجوی سامانه ثبت بیماری های قلب و عروق کشوری

تحویل نهایی پروژه قلب و عروق

سامانه ثبت بیماری های قلب و عروق کشوری (فاز اول : آنژیوگرافی ، آنژیوپلاستی) آنلاین تکمیل و تحویل نهایی شد. ادامه

سامانه ثبت بیماری های قلب و عروق کشوری

این سامانه شامل اطلاعات جامعی از کلیه بیماران قلبی که آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و استمی انجام داده اند می باشد. ادامه