پیش فاکتور خرید خدمات


1403/03/06 18:10

سامانه صورت وضعیت برخط کشور

این سامانه به صورت اختصاصی پیاده سازی شده است و قابل فروش نمی باشد، اما شما می توانید برای مشاوره در خصوص تولید سامانه های اختصاصی از مشاوران فنی شرکت زمان مشاوره یک ساعته دریافت کنید. این هزینه صرفا جهت یک ساعت مشاوره دریافت می گردد، بعد از پرداخت مسئول مربوطه برای هماهنگی جلسه با شما تماس می گیرد.
(محل برگزاری جلسه: دفتر مرکزی اصفهان)

10,000,000 ریال

جهت هر گونه سوال با شماره های 03134528713-14 تماس حاصل فرمایید.