تحویل نهایی پروژه قلب و عروق

1396/11/16

سامانه ثبت بیماری های قلب و عروق کشوری (فاز اول : آنژیوگرافی ، آنژیوپلاستی) آنلاین تکمیل و تحویل نهایی شد.


سامانه ثبت بیماری های قلب و عروق کشوری (فاز اول : آنژیوگرافی ، آنژیوپلاستی) آنلاین که فاز اول آن در سال 1395 استارت خورده بود در اردیبهشت ماه 96 تکمیل و وارد فاز جدیدی شد. توسط این سامانه کلیه عملیات مربوط به آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی به صورت آنلاین ثبت می شود.