مدل حمل و نقلی جهت بهبود خدمات در مرزها در ایام اربعین

ارائه ی مدل حمل و نقل جاده ای، ارتقاء سطح خدمات رسانی برای زائران اربعین حسینی


هدف اصلی از انجام این پروژه تقویت کیفیت خدمات رسانی به زائران در ایام اربعین )در بخش حمل و نقل عمومی( است.

هدف از انجام پروژه

هدف اصلی از انجام این پروژه تقویت کیفیت خدمات رسانی به زائران در ایام اربعین سال 96 (در بخش حمل و نقل عمومی) با توجه به تحلیل عملکرد مرزها و ناوگانان در سال 95 و همچنین میزان تقاضا در سال 96 میباشد. همچنین بخش مهمی از اهداف با توجه به تحلیل آماری سالهای 95 و 96 ، ارائه ی مدلی بهبود یافته جهت برگزاری اربعین در سال های آتی میباشد.

شرح خدمات پروژه

  • بررسی عرضه و تقاضای حمل و نقل جاده ای در ایام اربعین حسینی (ع)
  • بررسی زیرساخت های سیستم های حمل و نقل جاده ای اتوبوس، مینی بوس و تحلیل وضعیت موجود جابجایی زائران در اربعین حسینی (ع)(ظرفیت و پتانسیل)
  • بررسی و تحلیل آماری و پیش بینی حجم تقاضای سفر به تفکیک مقاصد و شهرهای داخل کشور در ایام اربعین حسینی(ع)
  • تجزیه و تحلیل تردد وسایل نقلیه‌ی عمومی جاده ای (عرضه ی حمل و نقل) در ایام اربعین حسینی (ع) با بهره گیری از آمار و ارقام سامانه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
  • بررسی و تحلیل تعداد زائرین وارد و خارج شده از مرزهای جاده‌ای به تفکیک هر مرز در ایام اربعین حسینی(ع)
  • بررسی وضعیت ترافیک ناوگان در مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی همجوار عراق در ایام اربعین حسینی (ع)
  • مقایسه و تجزیه و تحلیل آمار تردد زائران در سال های 95 و 96
  • مقایسه آمار تردد زائران بر مبنای داده های اداره گذرنامه و سامانه صورت وضعیت برخط کشور به هدف تشخیص میزان مشارکت ناوگانهای عمومی در ایام اربعین
  • ارائه‌ی گزارشات آماری و نمودارهای نمایشی
  • ارائه‌ی مدل حمل و نقل جاده‌ای برای بهبود و ارتقاء سطح خدمات ارائه شده به زائرین اربعین حسینی (ع)