سامانه ثبت بیماری های قلب و عروق کشوری

این سامانه شامل اطلاعات جامعی از کلیه بیماران قلبی که آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و استمی انجام داده اند می باشد.


سامانه ثبت مداخلات قلب و عروق کشور

در جهت مکانیزه کردن اطلاعات بیماران در سرویس های  آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و استمی که از مهم ترین مباحث در بیماری های قلبی و عروقی می باشند، توسعه داده شده است. در این سامانه هر بیمار دارای یک پرونده الکترونیکی می باشد که در آن اطلاعات کلیه سوابق موجود از بیمار از قبیل آزمایشات، عمل های انجام داده، نتیجه هر عمل و ... ذخیره شده است.

این سامانه در حال حاضر در بیمارستان های یازده استان کشور از جمله تهران، اصفهان، بندرعباس و شیراز اجرایی شده است، به طوریکه اگر هر بیماری در مطب هر پزشک مراجعه نماید یا در بیمارستانی بستری شود پزشک مربوطه میتواند توسط ورود به این سامانه کلیه ی سوابق بیماری های وی و درمانهای انجام شده را مشاهده نماید.