سامانه تجمیع اطلاعات

سامانه جمع آوری اطلاعات توسط شرکت وایا داده پرداز ویانا جهت خدمت رسانی به شرکت های مسافربری طراحی شده است.


جمع آوری اطلاعات به صورت یکجا و یکپارچه همیشه دغدغه ی مسئولان بوده است. امروز با گسترش فناوری و استفاده از خدمات آنلاین جمع آوری داده ها بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و سازمانها در پی استفاده از سامانه های آنلاین میباشند.
از جمله خدمات شرکت وایا داده پرداز ویانا طراحی و پیاده سازی سامانه های برخط جهت تجمیع اطلاعات است.

محصول تجمیع اطلاعات شرکت وایاداده پرداز ویانا قادر است تمامی دیتاهای شما را (که در قالب فایل ها و بانک های اطلاعاتی) هستند به بهینه ترین روش تجمیع نماید و برای شما ابزاری را فراهم کند تا بتوانیم از این داده ها تمامی گزارشات مورد نظر خود را استخراج کنید.

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات و مشاوره میتوانید با متخصصین ما تماس حاصل فرمایید.