سامانه جامع شهرداری ها

ما اطلاعات شهرداری ها را در سامانه ای جامع گرداوری کرده ایم.


هر فعالیت اجتماعی و هر کار گروهی برای رسیدن به اهداف خود نیاز به یک مدیریت سازمان یافته دارد که بتواند تمام اجزای فعالیت را هماهنگ کند و به آنها یک نظم منسجم بدهد. به همین دلیل شهرداری ها در سطح جهانی از جمله سازمان هایی هستند که نقش مهمی در توسعه کشورها و گسترش عرصه های مدنی دارند.  در غیر این صورت  بی نظمی بر فعالیت جامعه حاکم می شود. 

یکی از زیرساخت های شهرداری در کشور پایانه های شهرداری است که بر غرفه ها و محیط ترمینال های مسافربری نظارت دارند. در سال های اخیر شرکت وایاداده پرداز ویانا توانسته طرحی را برای شهرداری ها پیاده سازی نماید که فراخوان مسافران (پیجر مسافران) را به نحو احسن به صورت نمایشی بر روی مانیتورهای داخل سالن ها اجرایی نماید. لازم به ذکر است این پیجر میتواند به صورت صوتی نیز در سالن ها قرار گیرد.